تبلیغات

ابزار وبلاگ

BLACK STAR - GAMES - عضویت در وبلاگ

برای عضویت پس از خواندن قوانین وبلاگ نام خود را به همراه دو نام كاربری ودو رمز ورود به همراه ایمیل خود را به ایمیل دو مدیر وبلاگ(homayoon  یا kami54 ) بفرستید دلیل خواستن دو نام كاربری ورمز ورود برای جلو گیری از تكراری بودن ان است (موارد درخواستی الزامی است) در صورت تمایل میتوانید اطلاعات بیشتری مانند شماره تلفن خود را هم میتوانید برای ما بفرستید

‍قوانین كاربری در وبلاگ:

قبل از هر چیز باید اعلام كنیم كه در صورت توجه نكردن به قوانین بعد از سه هشتار از وبلاگ اخراج میشوید

هشتار ها به ایمیل شما ارسال میشود

قانون اول : ارسال هر گونه مسائل  سیاسی ممنوع میباشد .

قانون دوم: لطفا تا حد ممكن از ارسال عكس های مبتذل جلوگیری كنید.

قانون سوم: مطالب ارسالی را به هیچ وجه از وبلاگ های دیگر نگیرید و باید از سایت های معتبر استفاده نمایید.

قانون چهارم: نام كاربری مناسبی برای خود انتخاب كنید.

قانون پنجم: قبل از ارسال مطلب از تكراری نبودن ان اطمینان یابید.

قانون ششم: نهایت وقت بین ارسال هر بیست مطلب شش ماه میباشد.